این بیماری حفره ها یا خال های فرورفته است که معمولا در قسمت تحتانی میوه مشاهده می شود.سیب رقم رد دلیشس بیشترین حساسیت را به این بیماری نشان می دهد هیچ کنترلی بر این عارضه وجود ندارد. صرفا رعایت بعضی از شرایط می تواند گسترش بیماری را تا حدی کنترل کند که در متن به آن اشاره شده است.

[ ادامه .. ]
1399/09/09-13:44

در این مقاله به ارزیابی کیفیت اولیه سیب به عنوان یک عامل مهم و موثر در کیفیت نهایی سیب هنگام خروج از سردخانه پرداخته شده است. در صورت کیفیت نامناسب میوه، بهتر است از پذیرش آن در سردخانه اجتناب گردد و یا در صورت پذیرش، نتایج ارزیابی جهت مدیریت بهینه عرضه میوه به بازار مصرف به صاحب کالا اطلاع رسانی گردد تا از ضایعات احتمالی میوه در سردخانه کاسته شود.

[ ادامه .. ]
1399/09/03-14:32

عوامل چندی در حفظ کیفیت سیب و عرضه به بازار مصرف با کیفیت مناسب اثرگذارند که کنترل بعضی از این عوامل نظیر دما، رطوبت، چیدمان مناسب، تهویه هوا، ضدعفونی در اختیارات و وظایف سردخانه ها بوده و بعضی از عوامل نظیر کیفیت اولیه، درجه بندی، بسته بندی، شرایط حمل و نقل تحت کنترل سردخانه ها نمی باشد که درکیفیت نهایی سیب هنگام عرضه به بازار تاثیر بسزایی دارند.

[ ادامه .. ]
1399/09/02-13:24

واترکور یا آب نمایی عارضه ای است که عمدتا در طول نگهداری بروز نمی کند. واترکور عارضه ای با منشاء باغی است که در ابتدای ورود میوه سیب به انبارهای نگهداری قابل تشخیص است. واترکور را با مشاهده ظاهر سیب نمی توانید تشخیص دهید هنگام ورود کالا به سردخانه کافیست سیب ها را بصورت افقی برش بزنید اطراف تخمدان

[ ادامه .. ]
1399/08/24-16:45

همانطور که می دانید سالیانه بالغ بر 3 میلیون تن ارقام مختلف سیب در کشور تولید می شود که به یکباره امکان ورود به بازار مصرف و عرضه مستقیم را ندارند؛ لذا لازمست سیب های تولیدی در زمان مناسب با کیفیت مناسب برداشت شده، به سردخانه های بالای صفر کشور منتقل شده و به تدریج و در زمان مناسب به بازار مصرف عرضه

[ ادامه .. ]
1399/08/24-16:32

نرم افزار سردچال ،راهکار جامع مدیریت سردخانه

1399/08/22-10:27

نرم افزار مدیریت وظایف، نرم افزاری است که برای برنامه‌ریزی، پیشبرد فرآیندها و مسئولیت‌های هر بخش از سازمان، تعیین مسئولیت‌ها توسط مدیر مربوطه به کار می‌رود. این نرم افزار به مدیران سازمان اجازه می‌دهد تا روند انجام وظایف محوله در هر بخش حتی کوچکترین قسمت‌های شرکت هم مدیریت نمایند

[ ادامه .. ]
1399/08/12-09:33

امروز می خوام راجب بهترین و جامع ترین سایت در زمینه صنایع غذایی و کسب وکارهای مرتبط با صنایع غذایی براتون بنویسم . سردچال بزرگترین مجله سردخانه داری و صنایع غذایی است که در آن می تونید کسب و کار خودتون رو به دیگران معرفی کنید

[ ادامه .. ]
1399/08/10-20:30

مزایای سردخانه های آمونیاکی سردخانه های آمونیاکی امروزه بخش گسترده ای از سردخانه های صنعتی را شامل می شوند. دلیل روی آوردن به آمونیاک برای طراحی سردخانه های صنعتی طبیعتاً به مزایای پرتعداد این سیال مبرد برمی گردد

[ ادامه .. ]
1399/07/19-14:24

معرفی سردخانه های زیر صفر سردخانه های زیر صفر یا below zero refrigerators جهت انواع محصولاتی که نیازمند نگهداری در شرایط انجماد هستند استفاده میگردد.

[ ادامه .. ]
1399/07/19-14:24

چیدمان مواد غذایی در سردخانه: گردش هوا و چیدمان مواد غذایی در سردخانه مواد غذایی که داخل سردخانه هستند، گردش هوا در این مواد غذایی به خوبی انجام شود باید این نکات را رعایت کنید که عبارتند از

[ ادامه .. ]
1399/07/19-14:14

اصول استفاده از سرد خانه های بالای صفر:
اصول استفاده از سردخانه های بالای صفر بر این اساس است که پایین آمدن دمای محصول در زمان نگهداری موجب می شود که فساد میکروبی ، شیمیایی وفیزیکی محصول کندویا متوقف شود.
دماهای پایین با جلوگیری یا توقف رشد میکرو ارگانیسم های فاسد کننده موجب جلوگیری از فساد میکروب

[ ادامه .. ]
1399/07/19-13:55