چیدمان مواد غذایی در سردخانه

چیدمان مواد غذایی در سردخانه

1399/07/19 - 14:14

چیدمان مواد غذایی در سردخانه: گردش هوا و چیدمان مواد غذایی در سردخانه مواد غذایی که داخل سردخانه هستند، گردش هوا در این مواد غذایی به خوبی انجام شود باید این نکات را رعایت کنید که عبارتند از:

۱: جواب ها باید از کناره دیوار داشته باشند حداقل ۲۵ سانتی متر باید باشد.

۲: پالتهایی که در کنار یکدیگر قرار دارند باید فاصله ۱۰ سانتی متری از همدیگر داشته باشند

۳: توجه کنید ارتفاع سقف سردخانه هر چقدر کمتر باشد و یا بیشتر باشد ارتفاع پالتها نیز باید به همان اندازه به صورت استاندارد چیده شود و این کار را متخصص ساخت سردخانه برعهده دارد سعی کنید از مشاوره هایی که متخصصین زمینه به شما می دهد استفاده کنید و فاصله ای که برای پالت ها نسبت به سختی برای شما در نظر می‌گیرد را رعایت کنید.

چیدمان مواد غذایی در سردخانه نباید زیر تجهیزات سیستم سرمایشی باشند

۱: در زمان برفک زدایی ضایعاتی بر روی مواد غذایی بنشیند، که برای جلوگیری از این احتمال باید مواد غذایی را از زیر این تجهیزات سرمایشی برداریم.

۲: زمانی که تجهیزات سرمایشی دچار نقص می شوند و زیر آنها مواد غذایی قرار داده شود زمانی که متخصص برای تعمیر آن قطعه سرمایشی مراجعه می کند ، نمی تواند دسترسی به راحتی به تجهیزات سرمایش داشته باشد. پس نباید زیر قطعات سرمایشی مواد غذایی متخصص حوزه فنی بتواند به راحتی به تجهیزات دسترسی داشته باشد.

۳: زمانی که چرخ دستی وارد خانه می‌شود و قصد برداشتن مواد غذایی را از پالت ها دارد در صورتی که این عمل را انجام دهد، ممکن است با برداشتن حالت های غذایی به تجهیزات سرمایشی برخورد کند و خرابی به بار بیاورد پس دلیل آخر که نباید تجهیزات سرمایشی مواد غذایی قرار بگیرد ، همین چرخ های دستی می باشد که می تواند برای خطر آفرین باشد. ترتیب ورود و خروج مواد غذایی و کالاها از محیط سردخانه مواد غذایی در سردخانه باید به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی شود تا زمانی که برای برداشتن مواد غذایی از سردخانه معین می‌شود ، مواد غذایی را بردارند که بیشتر در سردخانه ماندند باعث می شود تا مواد غذایی کیفیت متناسبی داشته باشند و به مدت زیاد داخل سرطان باشند و از طرفی خیلی زود از سردخانه برداشته نشوند.